Hỗ trợ : vietluanvan.info@gmail.com

Ampe là gì?

Ampe là gì?

Ampe là gì? Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho sự mạnh, yếu của dòng điện có được. Đại lượng này được xác định bằng điện tích dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn của một đơn vị thời gian. Trong điện tử học dòng điện được xem là dòng dịch chuyển của electron trong

Tiếp tục đọc

Chuyên mục

Chuyên mục

Về chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin từ chúng tôi