Hỗ trợ : vietluanvan.info@gmail.com

Kim loại nhôm tan được trong dung dịch

Kim loại nhôm tan được trong dung dịch

Kim loại nhôm tan được trong dung dịch Nhôm là tên của một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn nguyên tố có ký hiệu Al và số nguyên tử bằng 13. Kim loại nhôm tan được trong dung dịch NaOH Câu hỏi: Kim loại nhôm tan được trong dung dịch A. NaCl B. NaOH C. H SO đặc, nguội

Tiếp tục đọc

Chuyên mục

Chuyên mục

Về chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin từ chúng tôi