Hỗ trợ : vietluanvan.info@gmail.com

Xử lý phế liệu hợp đồng gia công

Xử lý phế liệu hợp đồng gia công

Xử lý phế liệu hợp đồng gia công Trình tự thực hiện: + Bước 1: Căn cứ theo các hình thức (bán, biếu, tặng tại thị trường Việt Nam; tiêu hủy tại Việt Nam; hoặc chuyển sang thực hiện hợp đồng gia công khác tại Việt Nam; xuất trả ra nước ngoài) theo quy định tại khoản 3 Điều 64

Tiếp tục đọc

Chuyên mục

Chuyên mục

Về chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin từ chúng tôi